“Kentsel Dönüşümde Yeni Bir Dönem Başlıyor”

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hamza Aygün, son gelişmeler ve değişen mevzuat üzerine açıklamalar yaptı.

6306 sayılı kanun kapsamında Bursa’nın ilk kentsel dönüşüm uygulamasını yapan ve aynı zamanda Türkiye’de ilklere imza atan Hamza Aygün; gelişen şartlar, Kentsel Dönüşüm mevzuatındaki değişiklikler, İmar Yönetmeliği değişikliği, Yapı Müteahhitleri Yönetmeliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve güncel durumlar üzerine açıklamalar da bulundu.

Aygün yaptığı açıklamada; “Hepimizin bildiği üzere, halk dilinde kentsel dönüşüm yasası diye bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun 2012 yılında yürürlüğe girmişti. Bizim bu yasa kapsamında Bursa’da ilk uygulama yaptığımız 2013 Temmuz ayından bu zamana kadar geçen sürede olumlu-olumsuz birçok konu yaşandı. İlgili yönetmelik, 7 yıllık süreçte yaşanan durumlardan çıkarılan dersler sonucunda 19.10.2019 tarihinde toplamda 7. defa olmak üzere revize edilmiştir. Aslında bu revizyonlarla yasa yapıcıların, yıllardır bizim de kentsel dönüşüm yaparken yaşadığımız ve çözülmesini istediğimiz konuları büyük oranda iyileştirdiklerini görüyoruz. Değişiklik gösteren maddelerle ilgili geçmişte bizim de 3 defa katkı sağladığımız yönetmeliğin mevcut durumuyla ilgili ajandamızda iyileşmesi ve düzenlenmesi gereken maddeler de mevcut. Bunu da zamanla gerekli yerler ile paylaşarak revize edilmesini sağlayacağız.

Son dönemlerde kentsel dönüşüm denilince ağırlıklı olarak başlayamayan ya da başlasa da bitirilemeyen projeler aklımıza geliyor. Bu sorunların yaşanması sebebiyle, çözüme dönük olarak taraflara fesih hakkı getirildi. Tabiri caizse her önüne gelenin müteahhit olduğu bir dönemde, 02.03.2019 tarihinde Yapı Müteahhitleri Yönetmeliği de yayınlanarak, inşaat sektöründe yeterli deneyim, mali yapı ve kurumsal kimliği olmayanların bu işlere girmesi engellendi. Ayrıca imar yönetmeliğinin değişmesi ve en önemlisi 2018 yılında Deprem Yönetmeliğinde yapılan değişikle artık Türkiye 1., 2., 3., 4. ve 5. deprem bölgeleri ayrımı kalkarak Türkiye’nin tamamı deprem riski taşıyan bölge ilan edildi. Bu durum deprem kuşağında yer alan ülkemiz için kentsel dönüşümün ne denli hayati olduğunu göstermektedir.

19.10.2019 tarihinde yayınlanan revize yönetmelikle, kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitle yapılan sözleşmeler, inşaatın bir yıl içinde başlamaması veya projenin 6 ay durması durumunda bina veya arsa sahipleri tarafından tek taraflı feshedebilecektir. Bu olması gereken ve en dikkat çeken maddelerden biriydi. Kat maliklerinin mağduriyetini ciddi anlamda gidererek, sürecin uzamasının önüne geçecektir diye düşünüyoruz. Sözleşmelerin bu gerekçeyle feshedilebilmesi için yapım işinin durdurulduğunun ve en az 6 aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla devam edilmediğinin, ilgili idarenin tespit, tutanak ve kayıtları, yapı denetim sistemindeki kayıtlar, fotoğraflar, uydu görüntüleri bilgi ve belgelerle ortaya konulması gerekiyor. Burada süreci yönetmekte bir o kadar önemli hale geldi.

Kentsel Dönüşüm konusunda 7 yıldır biriktirdiğimiz tecrübemizi sahada gerek kat maliklerine gerekse müteahhit firmalara danışmanlık hizmeti vererek aktarmayı hedefliyoruz. Bizim yaptığımız danışmanlık çerçevesinde, yukarıda saydığım süreçlerin tamamının yönetimi yer almaktadır. Bu kapsamda 2,5 yıldır çözüm üretilemeyen ve ciddi mağduriyetler yaşayan İbrahim Reis Sitesinin 2. etabında kat maliklerinin daha fazla mağdur olmadan çözüme kavuşturulması için danışmanlık vererek fayda sağlamayı ümit ediyoruz.

Son olarak ifade etmek gerekirse; Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumaya yönelik olumlu değişiklikler yapıldı. Ama bunun yanında müteahhitlerin de kentsel dönüşüme girmeleri için mali yönden teşvik edilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Ayrıca özel sektör ile kamunun bir arada çalışacağı bir yapı oluşturulmalı ve yapılacak olan mevzuat değişikliğinde kamunun yanı sıra uygulamayı yapan özel sektör temsilcilerinin de yer alması gerekliliği göz ardı edilmemeli. Bu süreçlere ilave olarak yakın zamanda Gemlik Belediyesi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün kurulması, sürece olumlu katkılar sağlayarak kamu tarafında da desteğin yerelde devam edeceğinin en büyük göstergesi olacaktır. Güncellenen yeni yasa ve yönetmelikler ile; Gemlik, Bursa ve hatta Türkiye de durağan hale gelen Kentsel Dönüşümün, doğru hamleler ile yeni bir döneme girerek hareketleneceğine inanıyoruz.” dedi.

Haberin Devamı İçin Tıklayın…

Paylaş