Kentsel-Dönüşüm-Süreç-Yönetimi

Kentsel Dönüşüm Projesinin Amacı

Kentsel Dönüşüm projelerinin temel amacı herhangi bir doğal afet sonrasında can ve mal kaybının yaşanmasını engellemek, kentlerin sağlıklı, güvenli ve düzenli yaşama çevrelerine dönüşmesini sağlamaktır. Bu minvalde projeye başlanmadan önce amacının belirlenmesi projenin detaylandırılması aşamasında en önemli unsurlardan biri olmaktadır. Kentsel Dönüşümde yapının yenilenmesi olduğu kadar çevrenin de düzenlenmesi ve sağlıklı bir ortama dönüştürülmesini sağlamaktır.

Planlama & Strateji

Devletimizin önemle üzerinde durduğu Gemlik’in deprem tehlikesi ve tahliye edilmesi, Türkiye’nin de fazlasıyla gündemini meşgul etmektedir. Vizyon Yapı olarak uzun zamandır yapmış olduğumuz çalışmalar ve fizibilite çalışmaları sonucunda uzmanlığımızı bu alanda geliştirdik. Tüm plan ve stratejilerimiz de bu yönde gerçekleşmektedir.

Güvenlik Politikamız

Hamza Aygün olarak en büyük önceliğimiz siz değerli konut sahiplerinin can ve mal güvenliğinin maksimum verimlilikte sağlanmasıdır. Uzmanlık alanımızı ‘Güvenli ve Çağdaş Yapılar’ üzerinde yoğunlaştırarak, projelendirme aşamasından başlamak üzere yapı ve malzemelerde en yüksek kalite ve verimlilik sağlamak temel vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Başarının Kaynağı Sürdürülebilir Süreç Yönetimidir

  • Bilgi
  • Tecrübe
  • Takip

İbrahim Reis, Günaydın ve akabinde Avcılar sitesinde başta olmak üzere tüm Kentsel Dönüşüm Projelerimizde tarafların tamamımın memnun kaldığı süreçler elde ettik. Bizleri başarıya götüren etkenler; bilgi, tecrübe, takip başta olmak üzere mali gücün yanında en önemli unsur ise profesyonel bir süreç yönetimi sergilememizdir.

Çıkabilecek tüm sorunları öncesinden belirleyerek hataya meyil vermemekteyiz.

Araştırma & Analiz

192335-OXNY10-904

Finansal Uygunluk Araştırması

Risk Analizi

Alan Uygunluk Analizi

Proje Analizi

Süreç ve İş Akışı

Ön Görüşme

Hamza Aygün farkıyla konutlarında
yeniliğe gitmek isteyen ev sahipleriyle
isteklerini dinleyebileceğimiz ön görüşme yapılır.

Sunum ve Detaylandırma

Bizimle çalışmak isteyen konut sahiplerine
istekleri doğrultusunda ön taslak ve süreç
yönetiminin aktarılacağı sunum yapılır. Tarafların
anlaşması durumunda proje hayata geçirilir.

Alan Analizi

Çalışma alanımızın bizzat tarafımızca
incelenmesinin ardından mevzuatlara
uygunluğu kontrol edilir ve ön çalışma yapılır.

Projenin Başlangıcı & Sonuçlandırma

Tüm aşamaların sonunda projeye başlanır.
Tarafların istekleri doğrultusunda projeler
adım adım tamamlanırken her bir aşamada
taraflara detaylı bilgi aktarımı sağlanır.